نقشه ناخواسته فضایی 200 "بمب ساعتی" را ردیابی می کند


هزاران شی objects ساخته شده توسط انسان به دور زمین می چرخند و اکثر آنها دیگر کار نمی کنند. این خطر وجود دارد که این زباله های فضایی با ماهواره های عملکردی که خدمات حیاتی مانند GPS و هشدارهای هوا را ارائه می دهند ، برخورد کنند.

برای پیگیری و پیش بینی رفتار آن ، پروفسور موریبا جاه و همكارانش AstriaGraph را ساختند – یك نقشه نزدیك به زمان واقعی كه هر شی در فضا قرار دارد. وی توضیح می دهد که این سیستم در حال کنترل 200 "ابر پراکنده" است – اجسام موشکی بزرگی که احتمال شکسته شدن به هزاران قطعه را دارند.

ویدئو توسط جنیفر گرین. ​​

برای اطلاعات بیشتر در مورد پایداری در فضا ، به BBC CrowdScience: آیا کاوش فضا می تواند با محیط زیست سازگار باشد؟منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول