فیس بوک و گوگل "موفق به حذف تبلیغات کلاهبرداری نشدند"


"ترکیبی از انفعال از سیستم عامل های آنلاین هنگام گزارش تبلیغات کلاهبرداری ، سطح پایین گزارش توسط قربانیان کلاهبرداری و سهولت تبلیغات در ارسال آگهی های جعلی جدید حتی پس از حذف تبلیغ اصلی نشان می دهد که سیستم عامل های آنلاین باید رویکرد بسیار فعال تر برای جلوگیری از دسترسی محتوای کلاهبردار به قربانیان بالقوه ، "کدام؟ گفت.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول