اسنپ ​​چت نوجوانان ایالات متحده در پرونده آزادی بیان به دادگاه عالی می رسداین پرونده می تواند تعیین کند که آیا مدارس می توانند دانش آموزان را برای آنچه در خارج از دانشگاه ارسال می کنند یا می گویند ، تنبیه کنند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول