غنا از انتخاب شگفت آور توییتر به عنوان مقر مرکزی آفریقا استفاده می کند


كاگوره وامونيو ، مستقر در كنيا ، كه گسترش كوبو 360 را آغاز مي كند ، مي گويد: "در آفريقا به طور كانون قطب هاي فني اين قاره به طور سنتي مصر ، نيجريه ، آفريقاي جنوبي و كنيا بوده اند" تا که صاحبان حمل بار را با رانندگان کامیون متصل می کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول