زن ستیزی در تلگرام: & # 039؛ آنها می خواستند من و فرزندم را به اسب ببندند & # 039؛قربانیان سوuse استفاده ادعا می كنند كه ناظران تلگرام برای مقابله با زن ستیزی و سایر انواع نفرت باید اقدامات بیشتری انجام دهند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول