نمایشگاه خودرو شانگهای: پنج مارک اتومبیل الکتریکی که باید در چین از آنها مراقبت کنیدرابین برانت از طریق پنج شرکتی که وسایل نقلیه الکتریکی را در نمایشگاه خودرو شانگهای به نمایش می گذارند گفتگو می کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول