روزنه TikTok می بیند که کاربران فیلم های پورنوگرافی و خشن ارسال می کنند


"TikTok در مورد اعتماد و ایمنی شهرت نسبتاً مثبتی دارد ، بنابراین من آنها را بخاطر نداشتن سیاست های تعدیل و ابزار برای پدیده ای سمی كه از آن آگاه نبودند تقصیر نخواهم كرد" ، Roi Carthy ، از شركت تعدیل رسانه های اجتماعی L1ght ، گفت.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول