اینستاگرام به کاربران اجازه می دهد پیام های سوus استفاده کننده را فیلتر کننداین به روز رسانی پس از شکایت تعدادی از فوتبالیست ها از سو abuse استفاده در این سیستم عامل انجام می شود.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول