بانک انگلیس طرح پول دیجیتال را در نظر می گیرد


این یک نسخه دیجیتالی از استرلینگ است که توسط بانک انگلیس پشتیبانی می شود و می تواند سیستم پرداخت ، لوله کشی سیستم مالی را تغییر دهد. این یک دارایی سفته بازی به سبک بیت کوین با نوسانات شدید ارزش نخواهد بود. اما طرفداران رمزنگاری که دقیقاً به دلیل بدبینی نسبت به بانک های مرکزی سرمایه گذاری می کنند ، جذابیت محدودی خواهد داشت.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول