اولین پرواز هلیکوپتر مریخ: ناسا برای آزمایش نبوغ


این هلی کوپتر کوچک اولین کسی است که می تواند روی یک سیاره دیگر پرواز کند.

هوشمندی یک هلی کوپتر 1.8 کیلوگرمی (4 پوند) است که در داخل مریخ نورد Perseverance ناسا به مریخ سفر کرد و در فوریه 2021 به زمین نشست.

ناسا می گوید اکنون هدف آن آزمایش روز دوشنبه 19 آوریل است اما اعتراف می کند که ممکن است موفقیت آمیز نباشد ، در این صورت آنها در اواخر هفته دوباره تلاش خواهند کرد.

پرواز در سیاره سرخ ساده نیست – به عنوان گزارشگر علوم BBC BBC ، لورا فاستر و مهندس سیستم ناسا فرح علیبای توضیح می دهند.

ویدئو توسط لورا فاسترمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول