سل جوشوا: یوتیوب مبلغ نیجریه ای را به ادعای درمان همجنسگرایان مسدود می کند


سخنگوی یوتیوب به openDemocracy گفت كه این كانال بسته شده است زیرا این سیاست "محتوایی را كه ادعا می كند شخصی به دلیل عضویت در یك گروه محافظت شده از جمله گرایش جنسی ، ادعا می كند بیمار روانی ، بیمار یا فرومایه است" منع می كند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول