مرور زمان Google Earth نشان دهنده تغییر یک سیاره است


Google تصاویر ماهواره ای مربوط به 37 سال قبل را برای معرفی یک ویژگی مرور زمان به ابزار خود ارائه داده است که به کاربران امکان می دهد از بالا زمین منظره زمین را کشف کنند.

این شرکت فناوری می گوید امیدوار است که این ویژگی بتواند تأثیرات تغییرات آب و هوایی و همچنین بسیاری از راههای دیگر که انسانها اثرات خود را بر روی کره زمین برجای می گذارند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول