دستگاه الهام گرفته از Star Trek پرواز هواپیماهای بدون سرنشین را از خط کارخانه مشاهده می کند


یک برش لیزری تجاری از یک ماشین 2D به یک مونتاژگر 3D همه در یک تبدیل شده است که قادر به ایجاد دستگاه هایی است که می توانند مستقیماً از خط کارخانه پرواز کنند.

LaserFactory برای ایجاد دستگاه های کاربردی و روبات ها طراحی شده است ، مارتین نایسر ، دانشجوی دکترای MIT CSAIL گفت.

وی گفت ، "ما می خواستیم بتوانیم چیزی بسازیم كه برای دفع آن از زمین نیازی به مداخله انسان نباشد". وی توضیح داد كه آنها از همانندكنندگان داستان علمی الهام گرفته اند سریال Star Trek.

گزارشات BBC Click's LJ Rich.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول