محیط زیست در جشنواره بازی های لندن در مرکز صحنه قرار می گیرد


The Now Play این جشنواره یک رویداد مجازی با تمرکز بر بازیهایی بود که به موضوعات زیست محیطی جهان با آن روبرو بودند. اکوسیستم پیرامون آن ، کریستینا کریلد برای BBC Click اطلاعات بیشتری کسب کرد.

اطلاعات بیشتر را در مشاهده کنیدمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول