حمله هسته ای ایران: رمز و راز پیرامون خرابکاری هسته ای در نطنز است


تابستان سال گذشته ، گروهی ناشناخته که خود را ببرهای میهن می نامیدند ، گفتند كه پشت انفجاری است كه ساختمان بالای زمین در نطنز را تحت تأثیر قرار داده است (بیشتر کارهای حساس زیرزمینی است). بیانیه ها و همچنین سایر بیانیه ها به بی بی سی فرستاده شد و ادعا كرد كه این گروه از ایرانیان ناراضی هستند و وعده حملات بیشتری را می دهند. بسیاری در آن زمان تصور می کردند که اسرائیل به طریقی درگیر بوده است ، به ویژه به این دلیل که این کشور به ترور دانشمندان هسته ای ایران نیز مرتبط بوده است.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول