کامیون های خودران برای رانندگان کامیون چه معنایی خواهند داشت؟


جان وردون از وایمو می گوید: "این یک تلنگر نخواهد بود." "این مقدمه تدریجی خواهد بود که با ایمنی و آمادگی فنی انجام می شود ، در مقابل یک زمان خاص و دلخواه. از نظر ما ، واقعاً رسیدن به مکانی است که بتوانیم آن عملکرد ایمن ، توانمند و سازگار را در مقیاس تکرار کنیم."منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول