حیوانات خانگی & # 039؛ میلیون ها نفر از آنها به عنوان رمز عبور استفاده می کنندیک نظرسنجی نشان می دهد که 15٪ از ما از نام سگ یا گربه که به راحتی حدس می زنیم به عنوان رمز عبور استفاده می کنیم.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول