کنترل اسلحه بایدن: تیراندازی دسته جمعی دیگر در حالی که کاخ سفید دستور اسلحه را امضا می کندبا اعلام اقدامات جدید کاخ سفید ، یک پزشک ، همسر و سه نوه اش در کارولینای جنوبی می میرند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول