هنرمندانی که داستان نویسی غوطه وری را ایجاد می کنند


یک نمایش زنده تعاملی که در بزرگنمایی اتفاق می افتد و از واقعیت افزوده برای کمک به روایت داستان استفاده می کند ، ایجاد شده است. حرکات برخی بازیها را انجام دهد.

این برنامه به عنوان بخشی از برنامه شتاب CreativeXR ایجاد شده است که به صنایع خلاق کمک می کند تا پروژه های جدیدی را ایجاد کنند.

اسپنسر کلی از BBC Click اطلاعات بیشتری پیدا می کند. وب سایت کلیک و BBCClickمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول