گفته می شود Pinterest در حال مذاکره برای به دست آوردن VSCO است


بنابراین Pinterest چه کاری می تواند انجام دهد تا از لیست سایت های شبکه های اجتماعی بالاتر برود؟ بر اساس گزارشی توسط نیویورک تایمز ، یک احتمال دستیابی به مالک VSCO ، برنامه ویرایش / اشتراک عکس و فیلم است که ابزارهای عمیقی را به کاربران تلفن همراه آورده است. برای سالها. هیچ یک از طرفین مستقیماً مذاکرات را تأیید نکردند و در مورد قیمت احتمالی خبری نیست ، اما شاید ترکیب نیروها بتواند درخششی شبیه به اینستاگرام به وجود آورد.

همانطور که هست ، Pinterest هنوز بیشتر به دلیل برنامه ریزی و سازماندهی شناخته می شود ، و همانطور که در مقاله NYT اشاره شده است ، به غیر از برخی [ خریدهای اخیر ، VSCO در حال حاضر به دلیل الگوی رفتاری "دختران VSCO".منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول