همکلاسی های اولی و جیکوب در شهرت TikTok


اگر عبارت جمله ای "اینجا Ollie Ball است" را نشنیده اید ، کجا بوده اید؟

اولی و بهترین همسرش ، یعقوب ، به دو نفره کمدی تبدیل شده اند که همه در مورد پلتفرم اشتراک ویدیو ، TikTok صحبت می کنند.

Newsround در مدرسه خود در بولتون با بچه ها درگیر شد تا اطلاعات بیشتری کسب کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول