کابل زیر دریایی فیس بوک برای تقویت اینترنت آسیای جنوب شرقی


"این دو كابل اولین كابل هایی هستند كه از مسیر جدید و متنوعی عبور می كنند و از دریای جاوا عبور می كنند و ظرفیت كل زیر دریا در ترانس اقیانوس آرام را حدود 70٪ افزایش می دهند" ، کوین سالوادوری ، فیس بوک معاون رئیس جمهور در سرمایه گذاری شبکه ، به خبرگزاری رویترز گفت.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول