برنامه های ویرایش بدن در TikTok "باعث ایجاد اختلالات خوردن" می شود


"برنامه ها من را لاغرتر و خمیده تر از بدنم می کنند ، حتی اگر تمام مدت تمرین داشته باشم ، هرگز ممکن است باشد. آنها منافذ من را از بین می برند به گونه ای که ماهیت آن حتی امکان پذیر نیست. آنها یک "من" را ایجاد می کنند که کاملاً غیرقابل تحقق است – و همه کارها را با یک کلیک انجام می دهند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول