واکسن کووید: رسانه های اجتماعی خواستار حذف & # 039؛ ضد عفونی کردن ده ها & # 039؛قانونگذار آمریكایی گفت: دوازده نفر كه بیشترین اطلاعات غلط واكسن را منتشر می كنند ، باید برداشته شوند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول