ربات های میکرو ربات تومورهای مغزی موش و دیگر اخبار فناوری را درمان می کنند


Jen Copestake به برخی از بهترین اخبار هفته در زمینه فناوری می پردازد از جمله: ، یک قرارداد بلندمدت را برای همکاری در برنامه های واقعیت افزوده اعلام کنید

 • ربات های میکروسکوپی برای درمان تومورهای مغزی خود داروهایی را به مغز موش می رسانند
 • اطلاعات بیشتر را در مشاهده کنید  منبع اصلی

  ترجمه از تک باز

  خبربده

  نیازمندی های آلمان

  بنیاد پیسفول