طرح یادداشت 50 پوندی جدید آلن تورینگ فاش شد


با این حال ، مبارزان هنوز سوال می كنند كه مجموعه اسكناس بانك تا چه اندازه جامعه را نشان می دهد. سه مرد برجسته – وینستون چرچیل با اسکناس 5 پوندی ، JMW ترنر با اسکناس 20 پوندی و به زودی آلن تورینگ با اسکناس 50 پوندی. فقط اسکناس 10 پوندی با پرتره جین آستین ، زنانی جدا از ملکه را به تصویر می کشد و همه سفید هستند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول