تشخیص چهره چالش Covid-mask را شکست می دهد


و اگرچه برخی از نیروهای پلیس کمتر از تشخیص چهره استفاده می کنند – به عنوان مثال پلیس متروپولیتن لندن بیش از یک سال است که آزمایش تشخیص چهره انجام نداده است – هنوز هم استفاده می شود ، حتی ، طبق گزارش ، در اعتراضات Black Lives Matter تابستان گذشته.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول