Covid-19: واکسن و پاسپورت واکسن در darknet فروخته می شوند


Oded Vanunu ، رئیس تحقیق درباره آسیب پذیری محصولات در Check Point گفت: "این برای افراد ضروری است كه بفهمند تلاش برای تهیه واكسن ، كارت واكسیناسیون یا نتیجه آزمایش منفی Covid-19 از طریق غیررسمی بسیار خطرناك است ، زیرا هكرها خطرناك هستند. بیشتر به پول ، اطلاعات و هویت شما برای بهره برداری علاقه مند هستند. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول