امارات متحده عربی برای تقویت بارش باران ، هواپیماهای بدون سرنشین ابر شکن را آزمایش می کندهدف دانشمندان از انگلستان این است كه به ابرها كمك كنند تا به یك منطقه ناامیدكننده آب بیشتر كمك كنند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول