هند: چگونه غذا خوردن به صورت آنلاین برای زنان پول و آزادی به همراه دارد


برای برخی ، روند فیلم های موکبنگ ، جایی که مردم ویدیوهایی را از خود می خورند که غالباً غذاهای بزرگ و بی رویه می خورند ، راهی عمدی به سمت ستاره سازی اینترنت بوده است.

اما برای تعداد فزاینده ای از زنان در هند ، آنها راهی برای استقلال مالی و همچنین راهی برای به چالش کشیدن کنوانسیون های اجتماعی کشور پیرامون رفتار زنان.

روپشا موکرجی از BBC Monitoring با دو ستاره موکبانگ در حال ظهور صحبت کرد.

ویدئو تهیه شده توسط Suniti Singhمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول