Netflix سرکوب رمز عبور را در نظر می گیرد


در جریان پخش 2016 ، رید هستینگز ، بنیانگذار و مدیر اجرایی Netflix گفت: "اشتراک گذرواژه چیزی است که شما باید یاد بگیرید با آن زندگی کنید ، زیرا اشتراک گذرواژه بسیار قانونی است ، مانند اینکه با همسرتان و بچه های خود به اشتراک می گذارید. ، بنابراین هیچ خط روشنی وجود ندارد و ما همانطور که هستیم خوب عمل می کنیم. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول