مشاغل انگلستان با خرید بررسی های پنج ستاره گوگل دستگیر شدند


کدام؟ گفت که برخی از بررسی های جعلی می تواند عواقب جدی در دنیای واقعی داشته باشد. به عنوان مثال ، یكی ادعا كرد كه وكیل لیورپول به آنها كمك كرده است تا ده ها هزار پوند را بازیافت كنند. در صورت نادرست بودن ، این می تواند افراد در موقعیت مالی آسیب پذیر را کلاهبرداری کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول