عینک های هوشمند به یافتن پالت آرایش کمک می کنند


همه گیر ویروس کرونا ویرایشگرهای کرونا را به طور موقت در سراسر جهان بسته است ، اما برخی از راه حل های فنی وجود دارد که در صورت نیاز به مشاوره یا می خواهید سایه جدیدی از رژ لب را امتحان کنید.

Jen Copestake از BBC Click اطلاعات بیشتری پیدا می کند .

مشاهده بیشتر در وب سایت کلیک و BBCClickمنبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول