سازمان بانکی اروپا توسط هک Microsoft Exchange مورد هجوم قرار گرفت


"این شرکتها کاملاً مطابق با راهنماییهای مایکروسافت نیستند ، زیرا برخی از افراد هتلهای کوچک ، یک شرکت بستنی سازی ، تولید لوازم خانگی آشپزخانه ، جوامع متعدد شهروندان مسن و سایر مشاغل متوسط ​​بازار" "وبلاگ نویسی کرد.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول