اپل در انگلیس درباره ادعاهای "ناعادلانه" App Store تحقیق کرد


آندره كوسلی ، مدیر اجرایی CMA گفت: "میلیون ها نفر ما هر روز از برنامه ها برای بررسی آب و هوا ، بازی یا سفارش غذا استفاده می كنیم. بنابراین شكایت از اینكه اپل از موقعیت بازار خود برای تعیین شرایط غیرمنصفانه یا ناعادلانه استفاده می كند ، ممکن است رقابت و انتخاب را محدود کند – به طور بالقوه باعث از دست دادن مشتریان در هنگام خرید و استفاده از برنامه ها می شود – نظارت دقیق را الزام می کند. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول