طرح تأثیرگذار شهر برای محاکمه قتل جورج فلوید


به دنبال این واکنش ، به مسئولان ایمیلی ارسال شد مبنی بر اینکه این طرح لغو شده است. در این پیام که توسط ABC News مشاهده و منتشر شده است ، آمده است: "در حالی که ما به هدف این توصیه اعتقاد داریم و از آن حمایت می کنیم ، اما دیدیم که این تأثیر باعث آسیب شده است. متاسفیم و تأیید می کنیم که مجبور خواهیم بود برای ترمیم آسیبهای ایجاد شده تلاش کنید. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول