هوش مصنوعی چالش بازی های پلتفرم دهه 1980 را تسخیر می کند


تعدادی از بازی های مورد استفاده در تحقیق کاربر را ملزم به کشف پیچ و خم های حاوی پاداش ، موانع و خطرات می کند. خانواده الگوریتم ها ، که در مجموع با نام Go-Explore شناخته می شوند ، در تلاش های قبلی برای حل بازی هایی مانند انتقام Montezuma's انتقام ، که در سال 1984 ، آزادراه (1981) و Pitfall (1982) ذکر شد ، پیشرفت های قابل توجهی ایجاد کردند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول