کلاهبرداری برنامه های دوست یابی توسط مجرمی از داخل زندان انجام شده استیک جنایتکار که اخیراً اصلاح شده است ، نحوه ی کلاهبرداری های عاشقانه را برای هشدار دادن به دیگران به اشتراک می گذارد.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول