فیس بوک ممنوعیت ایجاد صفحه های خبری در استرالیا را لغو می کند


"كمبل براون ، معاون مشاركتهای خبری جهانی در فیس بوك ، گفت:" با ادامه روند ، دولت روشن كرد كه ما قادر به تصمیم گیری در صورت ظاهر شدن اخبار در فیس بوك خواهیم بود تا به طور خودكار مورد مذاكره قرار نگیریم. "منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول