هیئت مدیره کل مدرسه پس از پخش مستقیم رسانه های عمومی از سمت خود استعفا دادهیئت مدیره پس از اینکه متوجه شد انتقاد از والدین به صورت زنده پخش می شود ، از اظهار نظر عذرخواهی می کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول