دانشمندان ممکن است موج های پس زمینه جهان را یافته باشند


دانشمندان ممکن است امواج گرانشی را شناسایی کنند که برخی از زمینه های جهان را تشکیل می دهد ، نه فقط کسانی که از حوادث غیرمعمول مانند برخورد سیاهچاله ها ناشی می شوند. New Atlas گزارش داد كه تیم تحقیقاتی NANOGrav "یك سیگنال قوی" را کشف كرده است كه ممكن است نشان دهنده زمینه موج گرانشی باشد – یعنی امواج حاصل از سیاه چاله بزرگ در سراسر cosmos.

NANOGrav به جای تلاش برای شناسایی مستقیم امواج ، به دنبال تأثیرات این امواج بر [pulsars] بوده است ، كه الگوهای نوری آنها بیشتر در دوره های طولانی ثابت است. محققان تا آنجا که ممکن است (حداقل سه سال) تعداد ضربان های ممکن (45 تاکنون) را بررسی کردند و متوجه روند مشترکی شدند که به نظر می رسد زمان جمع شدن صدها نانو ثانیه را کج کرده است.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول