Electrify America سیستم شارژ "plug and pay" را راه اندازی می کند


Electrify America در تلاش است روند پرداخت را در ایستگاه های شارژ خود ساده کند. این شرکت سیستمی به نام Plug & Charge را راه اندازی کرده است که با اتصال یک وسیله نقلیه الکتریکی سازگار ، به طور خودکار می تواند از عهده پرداخت هزینه ها برآید.

Electrify America اکنون بیش از 500 ایستگاه شارژ در سراسر ایالات متحده دارد که بیش از 2200 شارژر شخصی دارد. افزونه و شارژ هم اکنون در تمام شارژرهای موجود قبل از ورود خودروهای سازگار به جاده در دسترس است. این سیستم بر اساس استاندارد ISO 15118 ساخته شده است و پرداخت ها را از طریق ارتباطات خودرو به شبکه احراز هویت می کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز

خبربده

نیازمندی های آلمان

بنیاد پیسفول