ارائه دهندگان اینترنت انگلستان کلاه های داده را در طول همه گیری COVID-19 برداشته می شود


در صورت وقوع شیوع جلوگیری از تعمیرات تلفن ثابت ، مخابرات باید "روش های جایگزین ارتباطات" را ارائه دهند. به همین ترتیب آنها باید اطمینان حاصل کنند که در صورت برخورد سختی با صورتحساب با مشتریان "برخورد منصفانه ای انجام می شود."

ISP ها قبلاً اسکان برخی از آنها را فراهم کرده اند ، اما این باید یک سطح خدمات ثابت را در بین این شرکت های بزرگ تضمین کند. نه این که لزوما انتخاب زیادی وجود داشت. بسیاری از کسانی که هنوز مشغول به کار هستند ، مجبورند از خانه کار کنند و احتمالاً اینترنت منبع اصلی سرگرمی است. در حالی که این تغییر ناگهانی فشار را فشار داده است بر روی شبکه ها ، اجازه می دهد تا به طور معمول تجارت می تواند به قطع ارتباطات و اتهامات بیش از حد در بدترین زمان ممکن منجر شود.منبع اصلی

ترجمه از تک باز