آزمایش در یک جعبه می تواند COVID-19 را در 5 دقیقه تشخیص دهد


نکته اصلی استفاده از آزمایش های مولکولی است که به دنبال بخش کوچکی از RNA ویروس SARS-CoV-2 است و تقویت کننده آن بخش تا زمانی که تشخیص کافی وجود داشته باشد. سایر روش های آزمایش می تواند ساعت ها یا روزها طول بکشد تا نتایج قابل قبولی به دست آورد.

ابوت در میان افزایش تولید است و انتظار دارد از هفته آینده 50،000 آزمایش را در روز انجام دهد. با این حال ، یکی از بزرگترین مزایای آن ممکن است رد پای موجود آن باشد. پلت فرم ID NOW قبلاً "بزرگترین" آزمایش آزمایش مولکولی در ایالات متحده را دارد و در حال حاضر در مطب پزشکان و اتاق های اورژانس "بطور گسترده" در دسترس است. اگر همه این موارد خوب پیش برود ، ایالات متحده می تواند هرچه نمایانتر دقیق تر از دامنه همه گیری باشد و اطمینان حاصل کند که آلوده ها در اسرع وقت مراقبت های صحیحی را انجام می دهند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز