DNA ماموت "زنده شده" در توضیح چرایی انقراض گونه ها کمک می کند


همانطور که معلوم است ، حداقل یکی از ماموت های جزیره دارای نقایص ژنتیکی بود. مشکلاتی در باروری مردان ، رشد عصبی ، سیگنالینگ انسولین و حتی توانایی بو کردن گل ها وجود داشت. این نشان می دهد كه ممكن است ماموت ها به دلیل جمعیت كوچك آنها (300 تا 500) و انزوا از سرزمین سیبری صدمه دیده و شانس زنده ماندن آنها در دراز مدت را كاهش دهند. درگذشت بسیاری از آنها (همراه با گونه های دیگر) با تغییر آب و هوایی حذف شدند که تندرا برای زنده ماندن آنها را از بین می برد. با این حال ، این تصویر واضح تر را ترسیم می کند و نشان می دهد که فناوری می تواند به حل سایر اسرار ماقبل تاریخ کمک کند.منبع اصلی

ترجمه از تک باز